Ferskvands­centret og AQUA Akvarium & Dyrepark

Mission

Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark er et nationalt center for vandmiljø, der på baggrund af de naturlige omgivelser, mange faciliteter og et højt kvalitetsniveau danner ramme om erhvervsaktiviteter, uddannelse, formidling og forskning.

Gennem mange forskellige tilbud giver centret virksomheder, institutioner og private gæster inspirerende ophold og mulighed for at få ny viden. Det er centrets vigtigste opgave at sikre et godt erhvervs-, arbejds-, formidlings-, og læringsmiljø for kunder og medarbejdere samt at styrke centrets position som et inspirerende center og mødested for vandmiljø.

Vand

Vision

Centret kendes og anerkendes på lokalt og nationalt niveau som “Kilden til et bedre vandmiljø”.

På nationalt plan skal centret være kendt for, at der på miljøområdet kan skabes synlig succes gennem målrettede og tværfaglige initiativer, uddannelser, erhvervsaktiviteter, formidling og forskning på flere niveauer.

På lokalt plan skal Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark være kendt som en god, attraktiv arbejdsplads og et populært sted for møder og unikke oplevelser.

Ferskvandscentrets værdier

Vores fælles værdier udtrykker vores leveregler. Værdierne binder os sammen, skaber engagement og er fundamentet for vores handlinger.

Kvalitet i oplevelsen

Vi yder imødekommende og nærværende værtsskab over for vores gæster, kollegaer og øvrige samarbejdsrelationer.

Vi tilstræber høj kvalitet og omhu i alle henseender. Vi yder personlig service og giver vores gæster en positiv oplevelse før, under og efter besøget.

Vi stræber efter at levere ”+1-oplevelser”.

Samarbejde

Vi arbejder som ét team, hvor den enkelte medarbejder er bevidst om sin værdi, tager ansvar og bidrager til helheden. Vi samarbejder og hjælper hinanden for at nå vores mål. Vi viser hinanden respekt, lytter til hinanden og accepterer hinandens forskelligheder.

Udvikling

Vi stræber efter at dygtiggøre og udvikle os fagligt, menneskeligt og forretningsmæssigt, så vi kontinuerligt kan udvikle og forny vores organisation.

Tæt på naturen

Vi formidler viden om natur og miljø til private, virksomheder og myndigheder, så vi styrker deres bevidsthed om vores natur og miljø. Vi arbejder vedblivende på at minimere vores miljøpåvirkning. Vi drager fordel af nærheden til naturen i vores aktiviteter.

Godt købmandskab

Vi udviser en sund forretningsmæssig holdning i alle sammenhænge, så vi understøtter fundamentet for vores forretningsområder og fortsat kan udvikle vores aktiviteter.